Jazyková škola - PhDr. Hana Švecová

CENÍK JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  125,- Kč/45 min
170,- Kč/60 min
8.500,- Kč*
5.780,- Kč**
       
  140,- Kč/45 min
190,- Kč/60 min
9.520,- Kč*
6.460,- Kč**
       
  160,- Kč/45 min
215,- Kč/60 min
10.880,- Kč*
7.310,- Kč**
       
  180,- Kč/45 min
250,- Kč/60 min
12.240,- Kč*
8.500,- Kč**
       
  300,- Kč/60 min zálohová platba
17 hod. předem
       
  500,- Kč/60 min
400,- Kč/45 min
zálohová platba
10 hod. předem
       
 

* 68 vyučovacích hodin ( v délce 45 minut )
** 34 hodin ( v délce 60 minut )

Ceny zahrnují:
výukové lekce, zpracování výukového plánu, kopie doplňkových učebních materiálů (učebnice je třeba hradit zvlášť), průběžné a závěrečné testování, na vyžádání certifikát o absolvování kurzu.

Platební podmínky:
Přihláška do kurzu je závazná po celou dobu trvání kurzu. Student má rezervované místo v kurzu po uhrazení ceny kurzu (dále kurzovné). Úhrada kurzovného se provádí bankovním převodem. Kurzovné je splatné do lhůty stanovené dodavatelem. Úhrada kurzovného u firemních kurzů se sjednává dohodou. Při neúčasti studenta na výuce nebo předčasném ukončení kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

Registrace:
písemná přihláška, elektronická přihláška (www.vyukajazyku.com), e-mail

 

 

 

 

 

 

 

CENÍK KURZŮ PRO DĚTI

(věková hranice 6-15 let)

skupinový kurz pro děti ...........4.960,- Kč*

skupinový kurz pro děti ...........5.690,- Kč**
(3-6 dětí)

* 32 vyučovacích hodin ( v délce 45 minut )
** 32 hodin ( v délce 60 minut )

JAZYKOVÝ KOUČINK

individuální setkání (v délce 60 minut)...........750 Kč *

*Minimální počet 5 setkání

FIREMNÍ A SPECIALIZOVANÉ KURZY

cena dle dohody

PŘEKLADY

1 normostrana běžného textu .....300,- Kč*

příplatek za odbornost .....+ 20%

express příplatek .....+ 20%

* Cena je účtována za každou započatou normostranu

TLUMOČENÍ

1 hodina ..........500,- Kč*

* Cena je účtována za každou započatou hodinu

PHONE KONVERZAČNÍ KURZY

10 5-7 min. konverzačních lekcí ..........880,-- Kč

20 5-7 min. konverzačních lekcí ..........1.590,-- Kč

30 5-7 min. konverzačních lekcí ..........2.320,-- Kč

Akce:
Studentům, kteří absolvovali minimálně 2 celoroční kurzy, poskytujeme 5 5-7 min. konverzačních lekcí po telefonu zdarma.