Jazyková škola - PhDr. Hana Švecová

CENÍK JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  90,- Kč/45 min
120,- Kč/60 min
6.120,- Kč*
4.080,- Kč**
       
  100,- Kč/45 min
130,- Kč/60 min
6.800,- Kč*
4.420,- Kč**
       
  110,- Kč/45 min
150,- Kč/60 min
7.480,- Kč*
5.100,- Kč**
       
  135,- Kč/45 min
180,- Kč/60 min
9.180,- Kč*
6.120,- Kč**
       
  250,- Kč/60 min zálohová platba
17 hod. předem
       
  400,- Kč/60 min zálohová platba
10 hod. předem
       
 

* 68 vyučovacích hodin ( v délce 45 minut )
** 34 hodin ( v délce 60 minut )

Ceny zahrnují:
výukové lekce, zpracování výukového plánu, kopie doplňkových učebních materiálů (učebnice je třeba hradit zvlášť), průběžné a závěrečné testování, na vyžádání certifikát o absolvování kurzu.

Platební podmínky:
Přihláška do kurzu je závazná po celou dobu trvání kurzu. Student má rezervované místo v kurzu po uhrazení ceny kurzu (dále kurzovné). Úhrada kurzovného se provádí bankovním převodem. Kurzovné je splatné do lhůty stanovené dodavatelem. Úhrada kurzovného u firemních kurzů se sjednává dohodou. Při neúčasti studenta na výuce nebo předčasném ukončení kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

Registrace:
písemná přihláška, elektronická přihláška (www.vyukajazyku.com), e-mail

CENÍK KURZŮ PRO DĚTI

skupinový kurz pro děti ...........3.150,- Kč*

skupinový kurz pro děti ...........4.200,- Kč**
(3-5 dětí)

* 32 vyučovacích hodin ( v délce 45 minut )
** 32 hodin ( v délce 60 minut )

FIREMNÍ A SPECIALIZOVANÉ KURZY

cena dle dohody

PŘEKLADY

1 normostrana běžného textu .....300,- Kč

příplatek za odbornost .....+ 20%

express příplatek .....+ 20%

TLUMOČENÍ

1 hodina ..........450,- Kč

PHONE KONVERZAČNÍ KURZY

10 5-7 min. konverzačních lekcí ..........470,-- Kč

20 5-7 min. konverzačních lekcí ..........900,-- Kč

30 5-7 min. konverzačních lekcí ..........1260,-- Kč

Akce:
Studentům, kteří absolvovali minimálně 2 celoroční kurzy, poskytujeme 10 5-7 min. konverzačních lekcí po telefonu zdarma.

*68 vyučovacích hodin ( v délce 45 minut )
** 34 hodin ( v délce 60 minut )